Visioner

 

Visioner och strategier

 

Inte sällan är visionerna i företag otydliga. Det är inte alltid man har en gemensam syn på vart företaget är på väg

i företagsledningen. Varje funktion är upptagen med siina utmaningar och samsynen inom företagsledningen

finns inte, ofta på grund av komplexitet och tidsbrist. Det är också vanligt att visionen inte når ut till personalen.

 

De flesta företagsledningar lider av problem i samband med visioner och strategier och det är inte alltid man

som enskild medlem i en företagsledning ser detta, man är hemmablind. Om du ingår i en företagsledning

där var och en sköter sin e-post under mötet, går in och ut under möten så har ni troligen detta problem i ledningen.

Det långsiktiga sätts åt sidan för det mer akuta kortsiktiga och operationella.

 

Vi stödjer företagsledningar att skapa en gemensam vision och att vässa interna och externa strategier och formulering av affärsmål.

 

Teknikerna vi använder är processmodeller som appliceras efter behov, dialogtekniker, systemtänkande och scenarioteknik.

 

 

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "