Teknisk Projektledning att hyra

 

GlobalSkills är även ett nätverk av mycket erfarna tekniska projektledare. Vi är vana att arbeta med svåra, komplexa projekt. Vi är vana att ingå i globala team och vi förstår vikten av att skapa teamkänsla - även i virtuella utvecklingsteam. För dig som uppdragsgivare garanterar vi en lyhördet, ett gediget systemtänkande och våra konsulter har en lång erfarenhet och en utpräglad helhetssyn.

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "

Våra verksamhetsområden inom teknik är

 

Vi hjälper företag och innovatörer att få ett bra flöde i processen från teknisk produktide till att utveckla och industrialisera till en färdig produkt

 

Vi kan gå in som projektledare "for hire" nationellt och globalt

 

Vi utvecklar även projektledare till en högre nivå - när vi har tränat era projektledare är de mogna att axla ett större och mer komplext ansvar med högre affärskompetens. Vi har drillat dem i förmågan att kommunicera samt utvecklat deras talang att utöva ett positivt, starkt och engagerande ledarskap

 

Du kontaktar oss via epost eller så slår du en signal till 0708-436 136 eller 0707-237 631

 

nodin@globalskills.se

mlh@globalskills.se