JobMatch

 

JobMatch - ett verktyg för rekrytering, förändring och utveckling

 

Ta chansen att testa dig kostnadsfritt för företaget om du är beslutsfattare som VD eller HR chef.

 

Ibland är det svårt att enkelt förklara - därför ger vi dig och din verksamhet chansen att utan kostnad få ett inledande test

med återkoppling på resultatet! Reducera din tid och kostnad för rekrytering med 50% - minst!

 

Vi lovar att du blir nöjd! Sänd en intresseanmälan till jobmatch@globalskills.se

 

Vad krävs vid sidan av teknisk och funktionell kompetens? Jo - arbetsförmåga och

beteenden - Jobmatch har idag 85% träffsäkerhet och 25 000 JobMatch har genomförts.

 

 

JobMatchen är utformad för att mäta en persons arbetsrelaterade förmågor och beteenden

i relation till befattningens krav.

 

Verktyget har utvecklats i samarbete med svenska rekryteringskonsulter och baseras på

många års praktisk erfarenhet av intervjuer och mer än 25 000 genomförda tester.

 

Utvecklingen av JobMatch började redan 1994 och den första versionen lanserades i Sverige

år 2000. Syftet var att ta fram ett testverktyg som från början var skräddarsytt för

rekrytering och medarbetarutveckling, där språkbruket och resultatet var praktiskt

användbart och lätt att förstå.

 

Modellen för JobMatchen och tolkningen av resultatet inspireras av tankegångarna inom

positiv psykologi så som de har utformats av bland andra Martin Seligman och Mihaly

Csikszentmihalyi, psykologerna som tog initiativ till detta forskningsområde. Den positiva

psykologin utgår från att människor vill leva meningsfulla liv och utveckla sina styrkor och

egenskaper. Man fokuserar mer på sina tillgångar än på sina eventuella tillkortakommanden.

 

Översatt till det vi arbetar med handlar det om att skapa meningsfullhet genom yrkeslivet –

att bidra till att människor får ett arbete de trivs med och där de vet att de kan prestera bra.

Vårt synsätt när vi håller på med JobMatchning inom rekrytering och medarbetarutveckling

är att det inte finns några ”dåliga” kandidater eller medarbetare. Hela idén med JobMatch är

att se personen och resultatet i relation till den roll och det ansvar han/hon har eller ska ha.

 

Det finns alltså ingenting i JobMatch eller tolkningen av testet som är ”fel” eller ”dåligt” –

det kan bara finnas en dålig matchning mellan en persons sätt att arbeta och de krav

befattningen ställer på arbetssättet.

Generellt finns det inte heller någon nivå på skalan i JobMatch-resultatet som är sämre eller

bättre än någon annan nivå.

 

 

Du kan använda JobMatch på olika sätt:

 

JobMatch i rekrytering

Denna tjänst väljer du vid extern eller intern rekrytering av medarbetare eller chefer.

JobMatch-resultatet är då skräddarsytt för rekryteringsändamål och kandidaten får automatiskt

en sammanfattning av sitt resultat.

 

 

JobMatch i utveckling

Denna tjänst väljer du för olika former av utvecklingsåtgärder såsom exempelvis coaching,

medarbetarsamtal, grupputveckling eller matchning mellan chef och medarbetare.

JobMatch-resultatet är då skräddarsytt för utveckling och texterna är riktade till den testade

och skriven på ett coachande sätt.

Personen får inte något resultat automatiskt. Den testades chef, någon på HR eller en

coach/konsult tillhandahåller det fullständiga resultatet inför ett eventuellt återkopplingssamtal.

 

 

 

Som kund kan du välja att köpa enskilda tester eller helt enkelt abonnera månadsvis - då använder du verktyget utan begränsat antal.

Vi utbildar dig i en 3 dagars certifiering så att ni internt har kompetens att ge återkopplingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "