Hem

 

GlobalSkills är ett nätverk av konsulter i Sverige och Europa som arbetar med ledarskap, organisation och förändringsarbete med fokus på Lean Management. Med Lean menar vi en målinriktad, smärt, vältränad och smidig organisation.

Kundorienterade processer, Rätt från början, 5s, Lärande ledarskap, Teamorganisation och tvärfunktionell samverkan,

problembaserat lärande , Involvera personal och bästa överenskomna standard för att leverera kvalitet är de områden vi fokuserar på.

 

 

GlobalSkills affärsidé är att bidra till positiva affärsresultat och verksamhetsresultat hos våra kunder genom att tillföra internationellt erkända metoder och verktyg i era förändringsprocesser. Nedan ser du några områden vi arbetar inom eller så klickar du dig fram på menyn.

 

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "

GlobalSkills erbjuder stöd till företag och organisationer inom följande områden

 

 • Lean management
 • Teknisk projektledning av komplexa projekt
 • Program för Lednings- och ledarutveckling, kommunikation och konflikthantering
 • Workshops om visioner och strategier
 • Implementering av värderingar och normer för beteenden i organisationen
 • Change Management för att ta ned kostnader, öka vinst eller kvalitet
 • Korta ledtider genom Value Stream mapping
 • Organisationsutveckling, facilitering av affärsmöten och problemlösning
 • Affärsutveckling, baserat på Blue Ocean Strategy från Harvard Business University
 • System för chefs- och kompetensförsörjning
 • Utveckling i ledningssystem
 • JOBMATCH analyser som stöd vid rekrytering, ledarskap, utveckling och omställning
 • Workshops för att utveckla Global kompetens - Ledare och Projektledare