Global Kompetens

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "

 

 

 

 

 

 

Global kompetens krävs idag i en värld där företag smälter samman och internationaliseras. Vi genomför skräddarsydda workshops för företag där ledare och personal snabbt måste sätta sig in i en internationell verklighet - vad krävs vid sidan av funktionell och teknisk kompetens? Våra workshops är inspirerade av Lominger Tools och du kan också om du hör av dig köpa handboken Global Kompetens till ett bra pris. Boken ger mycket konkreta tips för att hantera den globala affärsmiljön.

 

Våra workshops bygger på dialoger runt 16 kompetenser med huvudrubrikerna

 

Förändringskompetens

Ledarskap och personalutveckling

Affärsförståelse

 

Sänd ett email till mlh@globalskills.se så kan vi hjälpa till.

 

Vi genomför workshops på svenska eller engelska och vi garanterar att det blir dynamiskt under utvecklingsdagarna.