Change Management

Change Management och organisationsutveckling

 

Finns behov av att öka vinsten? Sänka kostnader? Öka produktiviteten? Korta ledtiderna?

 

De flesta företag har verktyg och redskap för att möta dessa utmaningar men ibland behöver man stöd utifrån.

Man blir hemmablind , ser kanske inte hela företagets och personalens potential.

 

Vi har metoder för att utveckla interna förbättringscoacher och skapa system för att ta tillvara på den energi

och den kunskap som finns i verksamheten, vi gör er självförsörjande på förändringskompetens.

Metoderna heter FIND&FIX IT och SPEED UP CHANGE.

 

 

FIND&FIX IT är en mycket strukturerad metod för att stödja verksamheten att nå sina mål - sänkta kostnader,

kortare ledtider, högre kvalitet, ökade intäkter eller helt enkelt för att förbättra samarbetet tvärfunktionellt.

 

SPEED UP CHANGE är en metodik för komplex förändring.

 

Vi erbjuder även VALUE STREAM MAPPING för era processer.

 

 

Vi hjälper också företag i besvärliga och komplicerade affärsmöten där facilitering av extern person

är nödvändig för att lösa upp låsta positioner eller specifika dilemman.

 

 

 

 

 

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "