Att bygga affärskultur

 

Att bygga och integrera olika affärskulturer

 

Människan vill ha stabilitet, inte förändring. Detta är naturligt men i den globala ekonomin måste vi förändras.

GlobalSkills har verktyg, redskap och metoder för att stödja företag och individer att överkomma hinder som

uppstår i samband med integration mellan länder, funktioner, regioner och organisationer.

Vi underskattar inte den rädsla och oro som gör att organisationen tappar energi , effektivitet

och produktivitet. Vi skapar insatser som förebygger eller hindrar att ohälsosamma politiska spel som vanligen

uppstår vid större förändringar.

 

Är företaget mitt i ett integrationsarbete? Vi har erfarenheten att stödja förändringen med internationellt

erkända metoder och tekniker. Vi fokuserar på de mellanmänskliga reaktioner och attityder som med

automatik uppstår vid integrationer, det är inom detta område företaget tappar i produktivitet och effektivitet

som kan påverka vinsten. Vi arbetar aktivt tillsammans med interna förändringsagenter och utvecklar

tillsammans med er skräddarsydda program och aktivitieter för att minimera problem.

 

Vi sparar tid åt företaget. Vi kan delta i hela förändringsinsatsen eller vid viktiga strategiska tillfällen.

 

GlobalSkills har erfarenheter från alla funktioner i ett företag och antar företagsledningens perspektiv.

Vår strategi är att involvera medarbetare i förändringsprocessen på ett mycket aktivt sätt.

 

Här är några exempel på stöd:

 

  • Ingå som partner och stöd till formell projektledning
  • Skräddarsydda evenemang och händelser som är nödvändiga för en framgångsrik integration
  • Intervjuer och enkäter med syfte att spegla förändringsprocessen och eventuella hinder
  • Design och implementering av en gemensam värdegrund och vägledande principer för integration
  • Mentorskap för företagsledning i förändringsarbetet

 

 

 

 

 

 

 

"Framgång byggs av värdefulla människor, produkter och tjänster "